06 октомври 2006

Tabula rasa

Дали са работили за ДС, ще бъдат проверявани и всички лица, които ще заемат длъжност в структурите на Евросъюза и НАТО (mediapool).

Такова начинание несъмнено е част от положителното развитие на гражданското общество. Но отново трябва да си задам въпроса дали е нужно така да се пресичат нивата.

Работата е там, че работа може да бъде свършена и от бивши ченгета. А че това е обидно за нормалните хора, изстрадали от тях, това е друг въпрос. Мисля, че трябва в един момент да се тегли чертата. Но този процес трябва да бъде заченат на високо ниво, породен от гражданите, но на мета-гражданско ниво. Иначе отново ще се превърне или в изопачаване на историята от типа на "не съм бил агент, писах историческа книга", или в излишни злобни, неконструктивни словоизлияния.

Кога ще се проведе Нюрембергския процес на комунизма? Нужен ни е такъв исторически пургатив, независим от нас, да ни пречисти. Да се поставят веднъж завинаги нещата наясно: признайте какво е комунизмът, пък после да градим...

Няма коментари: