07 октомври 2006

Механичен проблем

За "бизнес модел за по-добро сработване на веригата на наказателното съдопроизводство" мечтае г-н Велчев.

Това е все едно да си купиш ново колело и да му сложиш веригата от старото....

Няма коментари: