03 октомври 2006

Източника на замърсяване

"Няма данни за източника на замърсяване": колко точно е това заглавие от Всекиден... (днес)

Навежда ме на мисълта, че може би политическото ни пространство просто е замърсено. Замърсено от нечисти и нечистоплътни персонажи, изкочили директно от Бел Ами. Но това като че ли не е най-страшното, защото е част от човешката природа. По-страшното е, че всички са се примирили с това, никой не смее да извика, че Царят е гол.

На хората, мисля си, или им липсва всякаква способност за съждение за да преценят преобладаващия аматьоризъм в политическото ни пространство, или просто още не могат да се научат на политика (нещо, което е отнело векове на гражданските общества в по-щастливите по съдба големи демокрации).

Няма коментари: